מערכת לניהול אתרים

ברוכים הבאים

מערכת זו באה לתת מענה לחברי הסגל אשר מעוניינים להקים אתר אישי כמו גם למכונים ומרכזים שמעוניינים באתר בניהול עצמי

היתרון במערכת זו הקלות בא משתמש יכול להקים אתר וכן הממשק האינטואיטיבי שלה

כניסה למערכת ניהול אתרים

מדריך לשימוש במערכת

רשימת אתרים

הפקולטה למדעי החברה

Accessibility
Close Close