אבטחת מידע

security
אבטחת מידע

לימודים מוגברים ברשתות תקשורת, קריפטוגרפיה, אבטחת מחשבים ורשתות, מסדי נתונים ועוד, כמו גם קורסים במדעי החברה, מדעי הרוח ומשפטים, שיכינו את הבוגרים לתעסוקה  באבטחת מידע ונתונים, תוך הבנה מקיפה של שאלות חברתיות, מוסריות ומשפטיות של הנושא.

     תוכנית הלימודים במסלול החד-חוגי עם התמחות באבטחת מידע 

קורסי חובה במדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב

5 נ"ז

תכנות מונחה עצמים

4 נ"ז

ארגון המחשב ושפות סף

3 נ"ז

מבוא לחמרה 

5 נ"ז

מבני נתונים

5 נ"ז

מערכות הפעלה

5 נ"ז

מבוא ללוגיקה

3 נ"ז

שיטות הסתברותיות

5 נ"ז

תכנון וניתוח אלגוריתמים

5 נ"ז

מבנה מהדרים

5 נ"ז

מודלים חישוביים

5 נ"ז

פרויקט במדעי המחשבאו מעבדה מתקדמת

3 נ"ז

סמינריון

2 נ"ז

סה"כ:

55 נ"ז

 קורסי חובה במתמטיקה

אלגברה ליניארית

5 נ"ז

חדו"א 1

5 נ"ז

אלגברה ב'

5 נ"ז

חדו"א 2

5 נ"ז

מתמטיקה דיסקרטית

5 נ"ז

סה"כ:

25 נ"ז

 קורסי בחירה במדעי המחשב

*יתכנו שינויים ברשימת הקורסים

 16-24 נ"ז

אבטחת מחשבים ורשתות (חובה)

רשתות תקשורת (חובה)

Big data

יסודות הקריפטוגרפיה

למידה ממוכנת

מבוא לקריפטוגרפיה

מסדי נתונים

סמינר באבטחת מידע

תקשורת באינטרנט

קורסי בחירה נוספים מתחומי ידע אחרים      

 *יתכנו שינויים ברשימת הקורסים

12-20 נ"ז

חברה, פרטיות ומדיה חברתית אואינטרנט ופשיעה (החוג לסוציולוגיה)

סוגיות בטרור (ביה"ס למדעי המדינה)

סמינר בעבריינות באינטרנט אובפרטיות ורשתות חברתיות (החוג לסוציולוגיה)

קורסים ייעודיים במשפטים ובמדעי המדינה

קורס דרך הרוח                                             4 נ"ז

תורת המודיעין וקהילת המודיעין בישראל או מדיניות הביטחון בישראל: עקרונותו מימוש

סה"כ לתואר:

120 נ"ז