בלשנות חישובית

linguistics
בלשנות חישובית במדעי המחשב

ההתמחות משלבת לימודים מוגברים במדעי המחשב עם חטיבה של קורסים בלשון עברית. בוגרי ההתמחות יקבלו נקודת זינוק משמעותית בשוק התעסוקה בתחום של עיבוד שפות טבעיות (למשל, פיתוח מערכות תרגום אוטומטי, חילוץ מידע מובנה מטקסטים, מערכות זיהוי ויצירת דיבור, ועוד).

 תוכנית הלימודים במסלול החד-חוגי עם התמחות בבלשנות חישובית

קורסי חובה במדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב

5 נ"ז

תכנות מונחה עצמים

4 נ"ז

ארגון המחשב ושפות סף

3 נ"ז

מבוא לחמרה 

5 נ"ז

מבני נתונים

5 נ"ז

מערכות הפעלה

5 נ"ז

מבוא ללוגיקה

3 נ"ז

שיטות הסתברותיות

5 נ"ז

תכנון וניתוח אלגוריתמים

5 נ"ז

מבנה מהדרים

5 נ"ז

מודלים חישוביים

5 נ"ז

פרויקט במדעי המחשבאו מעבדה מתקדמת

3 נ"ז

סמינריון

סה"כ:

2 נ"ז

55 נ"ז

קורסי חובה במתמטיקה

אלגברה ליניארית

5 נ"ז

חדו"א 1

5 נ"ז

אלגברה ב'

5 נ"ז

חדו"א 2

5 נ"ז

מתמטיקה דיסקרטית

5 נ"ז

סה"כ:

25 נ"ז

קורסי בחירה במדעי המחשב

*יתכנו שינויים ברשימת הקורסים

12 נ"ז

בלשנות חישובית (חובה)

עיבוד שפות טבעיות (חובה)

בינה מלאכותית

למידה ממוכנת

מעבדה בעיבוד שפות טבעיות

קורסי בחירה במדעי המחשב
4 נ"ז

קורסי חובה חטיבה בלשון עברית

*יתכנו שינויים ברשימת הקורסים

20 נ"ז

מבוא לבלשנות כללית

תורת ההגה של העברית החדשה

תורת ההגה של העברית המקראית

תורת הצורות של העברית החדשה

תחביר הלשון העברית

מבוא לסמנטיקה או מבוא לפרגמטיקה ולחקר השיח

העברית בראי הבלשנות השמית

סמינריון

דרך הרוח

4 נ"ז

סה"כ לתואר:

120 נ"ז