בעלי תפקידים בחוג

פרופ' דניאל קרן

 

ראש החוג

טלפון: 04-8249730

דוא"ל: dkeren@cs.haifa.ac.il

חדר: 411

פרופ׳ רונן שאלתיאל

 

יושב ראש ועדת תואר שני ותואר שלישי

טלפון: 04-8249952

דוא"ל:   ronen@cs.haifa.ac.il

חדר: 414

פרופ' דן גורדון

Dan Gordon new

יושב ראש ועדת תואר ראשון

טלפון: 04 - 8240159

דוא"ל: gordon@cs.haifa.ac.il

חדר: 510

גב' דפנה שטרן

Dafi Stern

עוזרת מנהלית לראש החוג ואחראית מנהלית על תואר שני

טלפון: 04-8240259

דוא"לdstern@univ.haifa.ac.il

חדר: 405