בעלי תפקידים בחוג

פרופ' רונן שאלתיאל

ראש החוג

טלפון: 04-8249952

דוא"ל: ronen@cs.haifa.ac.il

חדר: 414

פרופ׳ אור דונקלמן

Orr Dunkelman

יושב ראש ועדת תואר שני ותואר שלישי

טלפון: 04-8288447

דוא"ל:   orrd@cs.haifa.ac.il

חדר: 408

פרופ' דן גורדון

Dan Gordon new

יושב ראש ועדת תואר ראשון

טלפון: 04 - 8240159

דוא"ל: gordon@cs.haifa.ac.il

חדר: 510

גב' דפנה שטרן

Dafi Stern

עוזרת מנהלית לראש החוג ואחראית מנהלית על תואר שני

טלפון: 04-8240259

דוא"לdstern@univ.haifa.ac.il

חדר: 405