מורים מן החוץ

ענת אהרוני

דוא"לAnat@a-aharoni.com

עבד עבד אלפתאח

דוא"ל: abedelfatah@gmail.com

שי בושינסקי

דוא"ל: shay@cs.haifa.ac.il

אלון גלוסקא

דוא"לalon.gluska@intel.com

אירית הרטמן

דוא"לirith.hartman@gmail.com

טל כהן

דוא"ל: tal@forum2.org

רועי לוין

דוא"ל:  ROYL@il.ibm.com

אנה מלניקוב

דוא"ל: anna.melnikov@gmail.com

נמרוד פלג

דוא"ל: nimrod@cs.haifa.ac.il

סרג' קרול

דוא"ל: iwillkissyou@gmail.com

בעז רוזנן

דוא"ל: brosenan@gmail.com

חגי רויטמן

דוא"לHAGGAI@il.ibm.com

אורן שרון

דוא"ל: oran@math.haifa.ac.il