מלגות מקרנות חיצוניות

מלגה מקור דדליין הערות
 מלגת ורנר אוטו לסטודנטיות ערביות מצטיינות לתארים מתקדמים- תשע"ו  המרכז היהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה  31.12.2015

 קול קורא

 מלגות ארגון יוצאי מרכז אירופה - תשע"ו  ארגון יוצאי מרכז אירופה  31.12.2015

 קול קורא

 מלגות העמותה לקידום החינוך בת"א יפו 2016    31.01.2016

 קול קורא

 מלגות סוציו אקונומיות לתלמידי התואר השני תשע"ו    20.12.2015

 קול קורא