מערכות מידע גיאוגרפיות

geography
מערכות מידע גיאוגרפיות

 

תוכנית הלימודים במסלול החד-חוגי עם התמחות במערכות מידע גאוגרפיות

קורסי חובה במדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב

5 נ"ז

תכנות מונחה עצמים

4 נ"ז

ארגון המחשב ושפות סף

3 נ"ז

מבוא לחמרה 

5 נ"ז

מבני נתונים

5 נ"ז

מערכות הפעלה

5 נ"ז

מבוא ללוגיקה

3 נ"ז

שיטות הסתברותיות

5 נ"ז

תכנון וניתוח אלגוריתמים

5 נ"ז

מבנה מהדרים

5 נ"ז

מודלים חישוביים

5 נ"ז

פרויקט במדעי המחשבאו מעבדה מתקדמת

3 נ"ז

סמינריון

2 נ"ז

 סה"כ:

55 נ"ז

 קורסי חובה במתמטיקה

אלגברה ליניארית

5 נ"ז

חדו"א 1

5 נ"ז

אלגברה ב'

5 נ"ז

חדו"א 2

5 נ"ז

מתמטיקה דיסקרטית

5 נ"ז

 סה"כ:

25 נ"ז

 קורסי בחירה במדעי המחשב

*יתכנו שינויים ברשימת הקורסים

12 נ"ז

אלגוריתמים בגרפים מישוריים (חובה)

מסדי נתונים (חובה)

Big data

גיאומטריה חישובית

חישוב מסלולים קצרים בגרפים

למידה ממוכנת

עיבוד תמונה

תכנות מדעי

קורסי בחירה במדעי המחשב

4 נ״ז

קורסי חובה חטיבה בגיאוגרפיה

*יתכנו שינויים ברשימת הקורסים

20 נ"ז

מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות

מפות, מיפוי קרטוגרפיה

היטלים,טרנספורמציות ומערכות קואורדינאטות

מערכות מידע גיאוגרפיות למתקדמים

סמינר במערכות מידע גיאוגרפיות

דרך הרוח

4 נ"ז

 סה"כ לתואר:

120 נ"ז