רשתות חברתיות

social_networks
רשתות חברתיות

לימודים מוגברים במדעי המחשב עם מקבץ של קורסים בסוציולוגיה. ההתמחות תכשיר בוגרים לפיתוח עתידי של רשתות חברתיות ותוכנה עבורן.

  תוכנית הלימודים במסלול החד-חוגי עם התמחות ברשתות חברתיות

קורסי חובה במדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב

5 נ"ז

תכנות מונחה עצמים

4 נ"ז

ארגון המחשב ושפות סף

3 נ"ז

מבוא לחמרה 

5 נ"ז

מבני נתונים

5 נ"ז

מערכות הפעלה

5 נ"ז

מבוא ללוגיקה

3 נ"ז

שיטות הסתברותיות

5 נ"ז

תכנון וניתוח אלגוריתמים

5 נ"ז

מבנה מהדרים

5 נ"ז

מודלים חישוביים

5 נ"ז

פרויקט במדעי המחשב או מעבדה מתקדמת

3 נ"ז

סמינריון

2 נ"ז

 סה"כ:

55 נ"ז

 קורסי חובה במתמטיקה

אלגברה ליניארית

5 נ"ז

חדו"א 1

5 נ"ז

אלגברה ב'

5 נ"ז

חדו"א 2

5 נ"ז

מתמטיקה דיסקרטית

5 נ"ז

 סה"כ:

25 נ"ז

 קורסי בחירה במדעי המחשב

*יתכנו שינויים ברשימת הקורסים

12 נ"ז

רשתות תקשורת (חובה)

תכנות Web (חובה)

Big data

בינה מלאכותית

למידה ממוכנת

קורסי בחירה במדעי המחשב

4 נ"ז

קורסי חובה חטיבה בסוציולוגיה

*יתכנו שינויים ברשימת הקורסים

20 נ"ז

מבוא לסוציולוגיה

מבנה חברתי של ישראל

חברה, פרטיות ומדיה חברתית אואינטרנט ופשיעה

קורסי בחירה מהחוג לסוציולוגיה

דרך הרוח

4 נ"ז

סה"כ לתואר:

120 נ"ז