תואר ראשון במדעי המחשב חד חוגי מורחב

תוכנית החד-חוגית הרגילה, שבה לימודי מדעי המחשב בהקף מורחב, ושמכינה את בוגריה למגוון אפשרויות תעסוקה במדעי המחשב (וכן ללימודים לתארים מתקדמים).

              תוכנית הלימודים במסלול החד-חוגי מורחב

קורסי חובה במדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב

5 נ"ז

תכנות מונחה עצמים

4 נ"ז

ארגון המחשב ושפות סף

3 נ"ז

מבוא לחמרה 

5 נ"ז

מבני נתונים

5 נ"ז

מערכות הפעלה

5 נ"ז

מבוא ללוגיקה

3 נ"ז

שיטות הסתברותיות

5 נ"ז

תכנון וניתוח אלגוריתמים

5 נ"ז

מבנה מהדרים

5 נ"ז

מודלים חישוביים

5 נ"ז

פרויקט במדעי המחשבאו מעבדה מתקדמת

3 נ"ז

סמינריון

2 נ"ז

סה"כ:

55 נ"ז

 קורסי חובה במתמטיקה

אלגברה ליניארית

5 נ"ז

חדו"א 1

5 נ"ז

אלגברה ב'

5 נ"ז

חדו"א 2

5 נ"ז

מתמטיקה דיסקרטית

5 נ"ז

סה"כ:

25 נ"ז

 קורסי בחירה במדעי המחשב

32 נ"ז

דרך הרוח וקורסי בחירה חופשית

8 נ"ז

סה"כ לתואר:

120 נ"ז