תואר ראשון דו חוגי במדעי המחשב ומתמטיקה

 תוכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי מדעי המחשב ומתמטיקה

קורסי חובה במדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב

5 נ"ז

תכנות מונחה עצמים

4 נ"ז

ארגון המחשב ושפות סף

3 נ"ז

מבוא לחמרה 

5 נ"ז

מבני נתונים

5 נ"ז

מערכות הפעלה

5 נ"ז

מבוא ללוגיקה

3 נ"ז

שיטות הסתברותיות

5 נ"ז

תכנון וניתוח אלגוריתמים

5 נ"ז

מבנה מהדרים

5 נ"ז

מודלים חישוביים

5 נ"ז

פרויקט במדעי המחשבאו מעבדה מתקדמת

3 נ"ז

סמינריון

סה"כ:

2 נ"ז

55 נ"ז

קורסי חובה במתמטיקה   *

אלגברה ליניארית

5 נ"ז

חדו"א 1

5 נ"ז

אלגברה ב'

5 נ"ז

חדו"א 2

5 נ"ז

מתמטיקה דיסקרטית

5 נ"ז

*כל הקורסים המתמטיים נלמדים במסגרת החוג למתמטיקה ומשוקללים בסיום התואר בממוצע הציונים בחוג למתמטיקה

 סה"כ:

25 נ"ז

קורסי בחירה במדעי המחשב

5 נ"ז

סה"כ במדעי המחשב:

60 נ"ז

הערות:

1.     דרך הרוח

4 נ"ז

ניתן לבחור באחת מבין 2 האפשרויות הבאות:

- קורס בהיקף 4 נ"ז ישוקלל באחד מחוגי הלימוד

- 2 קורסים בהיקף 2 נ"ז כ"א, כל קורס ישוקלל במסגרת אחד מחוגי לימוד

2.      קורסי חובה ובחירה נוספים בהתאם לתוכנית הלימודים בחוג למתמטיקה.