תואר ראשון

מכתב הנחיות לסטודנטים המתחילים שנה א' (יפורסם בקרוב)

קורס הכנה (שבוע אוריינטציה) למתחילים שנה א'

דפי מידע לתואר ראשון שנה"ל תשע"ז

דפי מידע לתואר ראשון שנה"ל תשע"ח (יפורסם במהלך אוגוסט)

שנתון החוג לתואר ראשון שנה''ל תשע''ז

שנתון החוג לתואר ראשון שנה''ל תשע''ח (יפורסם במהלך אוגוסט)

זמני הרישום לשנה"ל תשע"ח

מכתב הנחיות לרישום מאת מערך תמיכה אגף מחשוב

איגרת לתלמיד תשע"ח (יפורסם בהמשך)