תוכניות לימוד לתואר שני עם תעודת הוראה

החוג לחינוך מתימטי מציע שתי תוכניות לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב:

תואר שני במדעי המחשב עם תעודת הוראה

סטודנטים שיתקבלו לתואר שני במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה  וילמדו במקביל לתעודת הוראה במתמטיקה בחוג לחינוך מתמטי יהיופטורים משכר הלימוד של תעודת ההוראה.

הקבלה לתעודת הוראה במתמטיקה מותנית במספר הקורסים במתמטיקה בתואר הראשון ובממוצע ציונים אלו (לפחות 75). הרקע המתמטי של תלמידי מדעי המחשב אמור לאפשר קבלתם, ובמידת הצורך ניתן להשלים קורסים במתמטיקה במהלך לימודי התואר השני.

למידע נוסף ניתן לפנות אל שרה קרפיק, מרכזת החוג לחינוך מתמטי,

טל. 04-8249122 או skarpik@univ.haifa.ac.il.

תואר שני בחינוך מתימטי עם תעודת הוראה

הצעה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה  בעלי ממוצע  לפחות 76 בתואר הראשון ולפחות 75 בקורסים במתמטיקה:

תוכנית, המשלבת תואר שני בחינוך מתמטי עם תעודת הוראה במתמטיקה, מאפשרת לתלמידי תואר שני, הלומדים במקביל לתעודת הוראה במתמטיקה, לקבל פטור משכר הלימוד של תעודת ההוראה.

היקף הקורסים במתמטיקה של תלמידי מדעי המחשב אמור לאפשר קבלתם, ובמידת הצורך ניתן להשלים קורסים במתמטיקה במהלך לימודי התואר השני.

למידע נוסף ניתן לפנות אל שרה קרפיק, מרכזת החוג לחינוך מתמטי,

טל. 04-8249122 או skarpik@univ.haifa.ac.il.