תחומי המחקר בחוג

תחומי המחקר בחוג כוללים הן תיאוריה של מדעי המחשב והן תחומים ישומיים.

אלגוריתמים

אקראיות

מבני נתונים

מתימטיקה דיסקרטית

סיבוכיות

קריפטוגרפיה

אבטחת מחשבים ופרטיות

ביולוגיה חישובית

בינה מלאכותית

בלשנות חישובית ועיבוד שפות טבעיות

גרפיקה ממוחשבת

זיהוי תבניות

חישוב מקבילי

למידה ממוכנת

מהדרים

עיבוד תמונה

ראייה ממוחשבת