רישום לקורסים ושינויים במערכת- סמסטר ב' תשע"ח

תקופת הרישום והשינויים  במערכת השיעורים לסמסטר ב' תשע"ח תחול בין התאריכים:

18.02.2018-04.03.2018

פורטל פניות הסטודנטים יהיה פתוח לשינויים בתקופה זו בכל יום בין השעות 16:00 ועד לשעה 08:00 למחרת. ביום 04.03.2018 (היום האחרון לשינויים), הפורטל יהיה פתוח עד חצות.