ד"ר ענת אהרוני

צר לנו מאוד להודיע על פטירתה של ד"ר ענת אהרוני בטרם עת.

ד"ר ענת ריכזה במשך שנים רבות את פרויקטי הגמר בחוג

ועשתה עבודה מצוינת.

יהי זכרה ברוך.