ברכות חמות למוסמכי .M.Sc

ברכות חמות שלוחות לכל המוסמכים ולאלו שסיימו את התואר באחת מדרגות ההצטיינות הבאות:

*חורי אריג' בדרגת הצטיינות יתרה!

*לבקלו רן, קרסנופולסקי נדב, רביב דולב וטוקאן מוראד בדרגת מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים!

* למור אוחנה, אייכלר נדב, מגלי סגל סטולרסקי, עליבוני ראמי, דיאב הלאל בדרגת  הצטיינות!