CRI

מכון קיסריה למחקר בין-תחומי של ישומים במדעי המחשב.

מכון קיסריה על שם הברון אדמון בנימין דה-רוטשילד למחקר בין-תחומי של ישומיים במדעי המחשב (CRI) נוסד באוניברסיטת חיפה בשנת 2001 בעזרת תרומתה הנדיבה של עמותת רוטשילד-קיסריה.  CRI הוא מכון מחקר מתקדם בעל אופי יחודי בישראל: המכון מתמקד בקידום מחקר בין-תחומי של ישומים של מדעי המחשב.  אכן, בעוד שקיימים מספר מכוני מחקר, מעטים מיועדים במיוחד למחקר בין-תחומי.

לפרטים נוספים, ראו את אתר המכון.