סגל מנהלי

דפנה שטרן

Dafi Stern

תפקיד: עוזרת מנהלית לראש החוג

טלפון: 04-8240259

דוא"ל: daphna@cs.haifa.ac.il

חדר: 405

נטלי לנדר

Natalie Lander

תפקיד: מזכירת החוג

טלפון: 04-8249444

דוא"ל: nlander@cs.haifa.ac.il

חדר: 406

ענבל אוחנה

 woman no image

תפקיד: מזכירת החוג

טלפון: 04-8240259

דוא"ל: iohana@univ.haifa.ac.il

חדר: 406

טלי שריג

tali sarig

תפקיד: מרכזת תוכנית אתגר

טלפון: 04-8288446

דוא"ל: tsarig@univ.haifa.ac.il

חדר: 409

מיכל חורש

מיכל

תפקיד: מזכירת תוכנית אתגר

טלפון: 04-8288446
דוא"ל: mhoresh@univ.haifa.ac.il

חדר: 409

גל גולדשמידט

man no image

תפקיד: מתאם מיחשוב

טלפון: 04-8249400

דוא"ל: gal@cs.haifa.ac.il

חדר: 412