על המעבדה

המחקר במעבדה מתמקד בהפרעות חרדה תוך התייחסות לגורמים ביולוגים, קוגניטיביים, התנהגותיים וסביבתיים התורמים להתפתחות ושימור הפרעות חרדה. באמצעות מדדים פסיכולוגים, פיזיולוגים ומוחיים, אנו בוחנים את ההבדל בין התפתחות נורמטיבית של פחד להתפתחות פתולוגית של הפרעות חרדה. המחקר במעבדה מתמקד בתהליכי קשב המופנים לאיומים שונים בסביבה ובתהליכי למידה המסייעים לפרט להבחין בין גירויים מסוכנים לגירויים בטוחים. הבנה טובה יותר של מנגנונים קשביים ומנגנוני למידה המעורבים בהתנהגויות של פחד וחרדה תאפשר אבחון מוקדם יותר וטיפול ממוקד ומותאם יותר להפרעות אלה.

תחום מחקר נוסף בו עוסקת המעבדה הוא התפתחות מגדרית. על ידי שימוש במדדים המותאמים לגיל ולקונטקסט התרבותי, אנו חוקרים התפתחות מגדרית טיפוסית ולא טיפוסית לאורך החיים.