3D Gesture Controlled LadyBird

עומר גרין וגיא עזר

פיתחנו אפליקציה המאפשרת למשתמש שליטה על כיוון ומהירות הטיסה של ה-Quadcopter
באמצעות תנועות הידיים שלו.

  •  תנועות המשתמש נקלטות באמצעות מצלמת ה-Kinect , משם, אנו
    מנתחים תנועות אלו ושולחים את ה-Quadcopter למיקום הרלוונטי.
  •  מוצגים בזמן אמת ה-Gesture אשר התוכנה מזהה (האם ידו של
    המשתמש פתוחה או סגורה) וכיווני התזוזה של היד.

הפרוייקט הינו חלק מהמעבדה בצילום תלת-מימדי באוניברסיטת חיפה, בהנחיית פרופ’
חגית הל-אור.

דמו:

ציוד:

  • מצלמת Kinect של Microsoft
  • Ladybird
  • Optitrak cameras
Accessibility
Close Close