3D PAINT

כלי לציור במרחב, שכולו מתופעל בעזרת מחוות יד פשוטות ואינטואיטיביות

סטודנטים מפתחים:
יובל סגל​ 036572436, עמיר צירט 206025595, ומגלי סגל

אנו, יובל סגל, מגלי סגל ועמיר צירט, סטודנטים מאוניברסיטת חיפה פיתחנו אפליקציה לציור במרחב התלת-מימדי באופן ידידותי למשתמש, באמצעות מצלמת תלת מימד. הממשק מתופעל בתנועת כף ידו של המשתמש, כולל פעולת הציור עצמה. האפליקציה מציגה בפני המשתמש בזמן אמת את הציור שלו, ומאפשרת לו מגוון פעולות על הציור כמו מחיקה, שינוי צבע, ועוד.
הפרויקט הוא חלק ממעבדה במדעי המחשב של האוניברסיטה על צילום תלת מימדי, בהנחיית הפרופסור חגית הל-אור.

Methods

gesture detector

בזמן אמת מאותרות תנועות השליטה בציור כמו צביטה לציור, ותנועות מהירות לכיוונים שונים המסמלות פעולה כלשהי

Intel Real-Sense SDK

בעזרת ספרית הקוד של המצלמה הצגנו את השלד המדומה של כף היד. לפי מיקום השלד ותנועתו יצרנו את הציור וקראנו את המחוות

Developed with Unity

שימוש ביוניטי, מנוע הדמיית תלת מימד לצורך הצגת היד והציור עצמו

Accessibility
Close Close