פרופיל היחידה

היחידה לייעוץ סטטיסטי באוניברסיטת חיפה פועלת במסגרת הפקולטה למדעי החברה ונתונה לפיקוח אקדמי של החוג לסטטיסטיקה. היחידה נוסדה בשנת  1988  במטרה לתת תשובות לדרישות מחקריות הן בהיבט המתודולוגי (הכוונה בתכנון מחקר, בבניית כלי מחקר ודגימה), והן בהיבט היישומי של עיבוד הנתונים וניתוח סטטיסטי.

צוות היחידה:

ראש היחידה לייעוץ סטטיסטי הוא פרופ' דוד פרג'י.

צוות היועצים ביחידה מורכב כולו מאנשי סגל בחוג לסטטיסטיקה. הייעוץ ביחידה ניתן ע"י סטודנטים לתארים שני ושלישי בחוג, תוך פיקוח אקדמי של חברי סגל בכירים בחוג. כמו כן, ניתן לקבל יעוץ במסגרת היחידה גם ישירות מחברי סגל בכירים בחוג לסטטיסטיקה.

הנועצים ותחומי המחקר:

שירותי הייעוץ ניתנים לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטת חיפה, כמו גם לחוקרים וסטודנטים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה.

נושאי המחקר מתפרשים על פני מגוון רחב של תחומים, כמו: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדעי המדינה, גיאוגרפיה, חינוך, בריאות הציבור, עבודה סוציאלית, סיעוד ועוד.

בנוסף לכך ניתנים שירותי יעוץ סטטיסטי גם לגורמים חוץ אוניברסיטאיים, כמו מחלקות מחקר בבתי חולים, מפעלי תעשייה ועוד.

מהלך הייעוץ:

הייעוץ הניתן במסגרת היחידה לייעוץ סטטיסטי מותאם לצרכיו הספציפיים של כל נועץ. הייעוץ ניתן בכל אחד מהשלבים הבאים כנדרש ע"י החוקר או הסטודנט:

  • תכנון המחקר- סיוע בכתיבת הצעת המחקר, בניית כלי המחקר (שאלונים) ותכנון הדגימה.
  • מחשוב הנתונים – הקלדה ידנית או סריקה אופטית של הנתונים שנאספו.
  • עיבוד הנתונים והתאמת שיטות סטטיסטיות לבחינת השערות המחקר. העיבודים הסטטיסטיים הנערכים ביחידה מתבצעים תוך שימוש בתוכנות מחשב סטטיסטיות שונות, כמו: R ,SPSS ,SAS ותוכנות ייעודיות נוספות.
  • סיכום הממצאים ומתן הסברים לתוצאות המבחנים הסטטיסטים.
  • עריכת הממצאים בטבלאות ו/או תצוגה גרפית.

הכשרת סטודנטים בחוג לסטטיסטיקה:

היחידה לייעוץ סטטיסטי מהווה מסגרת אקדמית להכשרת סטודנטים בחוג לסטטיסטיקה, במסלולי הלימודים לתואר הראשון והשני.

במסגרת השנה השלישית ללימודי התואר הראשון מתבצע ביחידה פרויקט לסטודנטים מצטיינים. בפרויקט נחשפים הסטודנטים לראשונה לעיבוד וניתוח סטטיסטי של נתוני אמת, רוכשים כלים בסיסיים בעבודה עם נתונים ומכירים שיטות סטטיסטיות חדשות.

במסגרת לימודי התואר השני – במסלולי ביו-סטטיסטיקה וסטטיסטיקה יישומית – משתתפים הסטודנטים בפרויקט של יעוץ סטטיסטי, הכולל השתתפות פעילה בפגישות עם נועצים, עיבוד נתונים, בחינה סטטיסטית של השערות המחקר, עריכת הממצאים והגשתם לנועץ.

מכון הסקרים UniSeker:

במסגרת היחידה לייעוץ סטטיסטי פועל מכון הסקרים UniSeker. זהו מכון ממוחשב אשר במסגרתו נערכים סקרים מחקריים עבור חוקרים באקדמיה ועבור גופים חיצוניים, כמו: סקרי דעת קהל, סקרי הערכת הוראה, סקרי משוב (כמו סקרי לקוחות או סקרי עובדים) וכדומה. הסקרים הנערכים במכון כוללים סקרים טלפוניים וסקרי אינטרנט.